stranica

vijesti

Bar kod skener je instrument koji se koristi u komercijalnim POS sistemima.Postoje dvije glavne kategorije, jedna je primjena običnih tracera i komercijalnih skenera.Komercijalni se uglavnom dijeli na: CCD skener, laserski ručni skener i trokutni laserski skener.

CCD skener

CCD skener koristi princip fotoelektrične sprege (CCD) da bi snimio odštampani uzorak bar koda, a zatim ga dekodirao.Njegove prednosti su:

Nema osovine, motora, dug radni vijek;

jeftinoća.

Prilikom odabira CCD skenera najvažnija su dva parametra:

Dubina polja

Budući da je princip snimanja CCD-a sličan principu kamere, ako želite da povećate dubinu polja, trebalo bi da povećate i sočivo, što CCD čini prevelikim i nezgodnim za rad.Odličan CCD se može očitati bez držanja bar koda, a jačina zvuka je umjerena i rad je udoban.

moć razlučivanja

Ako želimo poboljšati rezoluciju CCD-a, moramo povećati jedinični element fotoosjetljivog elementa na poziciji snimanja.Jeftini CCD obično je piksel sa 5 portova.Dovoljno je pročitati EAN, UPC i druge komercijalne kodove, ali će biti teško pročitati druge kodove.CCD srednjeg opsega je uglavnom 1024 piksela, a neki čak dosežu i 2048 piksela, što može razlikovati bar kod s najužim jediničnim elementom od 0,1 mm.